+381 63 664 246 info@karisic.com

KARIŠIĆ ENGINEERING

WOODWORKING MACHINERY

CNC Obrada

CNC Glodalice (5-osne)

CNC Obradni centri (3 – 4 – 5-osni)

CNC Obradni centri za vrata (krila, štokovi pervajzi,…)

CNC Robot

Rezanje

Automatski krojač ploča sa gredom – Formatizer

Krojač sa kolicima – Formatizer

Elektronski krojač – Formatizer

Dvostrani Formatizeri (Double End Sizer​)

Jednolisni cirkulari sa gredom (Rip saw for solid timber)

Jednolisni cirkulari – AC za figovanje DIEHL

Višelisni cirkulari – AC

Višelisni cirkulari sa aut. pozicioniranjem testera

Poprečni prerezivači – Štuceri

NC prerezivači – Optimizeri

Rezanje tankih lamela – za parket,…

Horizontalne tračne testere

Vertikalne tračne testere (Thin cutting bandsaws)

Gater

Tračne testere – banseci (Bandsaws)

CNC tračne testere za krivolinijsko rezanje

Laser

Glodanje

Stone glodalice

Lančane glodalice – Dubilice

Aparat za vuču - Foršub
Rendisanje/Blanjanje

Rendisaljka – Abrihter

Debljača – Diht

Dvostrana blanjalica – Diht

Debljača – Diht za parketne lamele

Kombinovana rendisaljka/Debljača – Abrihter/Diht
(Combined surface/thickness planing machine)

Četvorostrana rendisaljka

Blanjalica/Diht – sa disk glodalom

Čepovanje

Dvostrana čeparica – automatska

Čeparica za izradu ovalnih čepova – jenostrana

Čeparica za izradu ovalnih čepova – dvostrana

Profiler za istovremenu obradu oba čela elemenata koji će biti spojeni (finger-joint, parket,…) (End-matching machine)

Dvostrani profiler za višeslojni parket

Bušenje

Tiplerice – sa jednom glavom

Tiplerice – sa tri glave

CNC Tiplerice

Tiplerice protočne

Dvostrana bušilica/Štucer

Oscilatorne bušilice

Viševr osc buš za krevetiće 16 vretena

Brušenje

Širokotračne kontaktne brusilice

Kalibrirke – sa spiralnom blanjajućom glavom

Automatske brusilice – sa četkama

Dvostrana aut. četkara – za rešetke

Brusilice za stolice i linije za stolice ,vešalice, rešetke,

Kalibrirka – sa disk glodalom

Brusilice za profile

Presovanje

Prese za furniranje

Carcase Presses Continuous Presses Frame Presses Further presses (wood) Membrane presses – Vacuum presses

HF PRESS za savijanje drveta

Linija za furniranje ploča

Kontinuelna presa za višeslojni parket

Vertikalne prese za debljinsko spajanje, višeslojni parket,..

Manipulacija i pomoćni stolovi

Products Robot

Manipulators

Feeder

Handlings

Specials

Automation line

Robotizovani sistemi za manipulaciju

Finalna obrada

Linija za završno brušenje i lakiranje

Robot za prskanje

Kantovanje

Automatska krivolinijska kanterica

Automatska kanterica

Automatska kanterica – obnovljene IMA/HOMAG

Struganje
Obrada furnira

Makaze za furnir sa dva noža

Automatska spajačica furnira – sa integrisanim uređajem za nanošenje lepka

Linija za spajanje furnira

Proizvodni procesi (Production lines)

Proizvodnja stolica i masivnog nameštaja (Chair and furniture production)

Linije za završno brušenje i lakiranje

Dužinsko spajanje drveta (Finger jointing line)

Širinsko spajanje drveta

Debljinsko spajanje drveta (Glued timber production)

Proizvodnja i (Line for window/door production)

Proizvodnja kreveta (Bed production)

Aut linije za blanjanje I profilisanje

Proizvodnja čačkalica

Proizvodnja pogrebnih sanduka

 

Sušenje i tretiranje drveta

Sušare za drvo – klasične

Vakum sušare

HF

Briketiranje
Peletiranje
Filtriranje
Primarna prerada

Tračne testere trupčare – vertikalne

Tračne testere trupčare – horizontalne

Rastružne tračne testere

Gater za kratku oblovinu

Višelisni cirkular za oblovinu

Jednolisni parač – Pokretna podstona testera

Višelisni automatski cirkular (one spindle multiple automatic ripsaw)

Višelisni parač – duplak

Višelisni parač – duplak sa pokretnim testerama
(One spindle edging / ripsaw machine with movable blades ml 3r-420)

Poprečni prerezivač

Poprečni dvostrani prerezivač

Oštrenje alata
Alat
Korišćene mašine

REZANJE

GLODANJE

APARAT ZA VUČU

RENDISANJE

BLANJANJE

ČEPOVANJE

BUŠENJE

BRUŠENJE

MANIPULACIJA I POMOĆNI STOLOVI

FINALNA OBRADA

KANTOVANJE

OBRADA FURNIRA

PROIZVODNI PROCESI

SUŠENJE I TRETIRANJE DRVETA

PELETIRANJE

FILTRIRANJE

PRIMARNA PRERADA